Reklama

Obchodné údaje

Ľubomír Šúth - LITERA
SNP 11
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

IČO: 30442389  DIČ: 1020600526
IČ DPH: SK1020600526

Firma je zapísaná v 2004/02006/2/CUP,číslo Živnostenského registra 610-2025 vo Veľkom Krtíši zo dňa 16.2.2004

Zodpovedný vedúci: Šúth Ľubomír

Reklamná plocha

Reklamná plocha